Typer av laddare

Men varför ska man då köpa en smart batteriladdare och inte en
billig på närmaste mack? Jo, därför att den smarta laddaren laddar
batteriet utan att det förstörs. Den billiga laddaren har en
konstant ström som den matar på tills batteriet var en viss spänning då den anser att batteriet är fullt. Oavsett
vilken kapacitet batteriet har att ta emot laddning vid någon given
tid så är strömmen, laddningen, densamma. Den smarta laddaren
däremot känner av hur batteriet tar emot laddning och anpassar
laddströmmen därefter. På många smarta bilbatteriladdare finns
också speciella program för rekonditionering av batterier med
problem. Dessa kan vara bra att köra, men ska inte köras för ofta.
En gång om året anses vara lämpligt.

Tittar man på kostnaden så ser man ganska snart att ett bilbatteri är såpass dyrt att om man riskerar att förstöra eller förkorta livslängden på bilbatteriet så tjänar man med god marginal igen skillnaden i pris mellan den billiga bilbatteriladdaren och den smarta laddaren.