Bilbatteriet

Den absolut vanligaste typen av bilbatteri är blyackumulatorn,
eller blybatteriet. Den uppfanns redan 1859 av Gaston Planté, och
har i varianter förekommit ända sedan dess. Batteriet består i
stora drag av en katod av bly och en anod av blydioxid, samt en
elektrolyt bestående av svavelsyra utspädd med vatten. Spänningen
som uppstår är cirka 2V, och man seriekopplar därför ett antal
celler för att få rätt spänning, som i moderna bilbatterier är 12V.
Vilket alltså uppnås genom att seriekoppla sex celler. Cellens
spänning beror på laddning och syrakoncentration och kan ligga upp mot 2,2V, vilket ger att spänningar på mer än 12V i ett bilbatteri inte
är något ovanligt.

Vattnet i elektrolyten dunstar med tiden och måste fyllas på. Man
använder då destillerat vatten som renats från de orenheter som
finns i vanligt kranvatten. En variant av blybatteriet är det så
kallade gelbatteriet, där elektrolyten utgörs av en trögflytande
gel, vilket ger en större frihet i hur batteriet kan monteras.
Vanliga blybatterier måste monteras stående och får inte luta för
mycket under drift, för då riskerar elektrolyten att rinna ut.

Batterityper

Det finns ett antal olika typer av bilbatterier, där en gammal konstruktion dominerar  och där några nya varianter tillkommit på senare år.

Blyackumulatorn

Den ursprungliga konstruktionen som uppfanns 1859. Batteriet som redan nämnts ovan av en katod av bly och en anod av blydioxid, samt en elektrolyt bestående av svavelsyra utspädd med vatten. Fördelen med den här typen av batteri är att det är väldigt vanligt och förhållandevis billigt. Nackdelen är dels att man i vissa konstruktioner måste hålla koll på nivån av vatten i batteriet, att det kan skadas och svavelsyran kan då läcka ut. Svavelsyra är mycket farligt för båda människa och natur. Batteriet måste också monteras förhållandevis rakt, annars rinner elektrolyten och kommer inte att täcka anod och katod. En urladdad blyackumulator måste laddas omgående, annars riskerar den att skadas och få minskad kapacitet eller i värsta fall inte gå att ladda alls. Om det är urladdat fryser batteriet också om temperaturen där det står går under 0 grader. Alla blyackumulatorer har en viss självurladdning, så om du ställer undan din bil eller mc för säsongen så se till att sätta underhållsladdning på det eller att ladda regelbundet under vintern. Beroende på temperatur och batteriets ålder och skick så kan självurladdningen vara så hög som 15% per månad!

GEL-batterier

GEL-batteriet fungerar på precis samma sätt som den traditionella blyackumulatorn, med den skillnaden att elektrolyten bundits i en gel, alltså i geléform. Det gör att batteriet kan monteras liggande utan att riskera att läcka. Många gelbatterier har lägre självurladdning än vad traditionella blybatterier har.

AGM-batterier

AGM, Absorbent Glass Mat, är en ganska ny typ av batteri. Skillnaden mot ett vanligt våtcellsbatteri är även här att elektrolyten har bundits upp, men härmed hjälp av glasullsmattor mellan blyplattorna i batteriet. Elektrolyten binds upp i mattans mikrofibrer och batteriet blir därmed helt läckagefritt. Det är en stor fördel om man vill ha batteriet monterat i utrymmen där människor vistas. Det slutna systemet gör också att AGM-batteriet är helt underhållsfritt. Batteriets konstruktion gör att det hanterar laddning och urladdning bättre än de flesta andra batterityper som finns idag. Kostnaden är dock ganska hög, 2-3 ggr högre än motsvarande våtcellsbatterier. Självurladdningen är mycket låg, så låg som 1-3% per månad.

Om man har en bra batteriladdare är det inga problem att ladda en ett vanligt  bly-syra-batteri, ett GEL-batteri och ett AGM-batteri med samma batteriladdare. Om det finns inställning på din bilbatteriladdare för AGM eller GEL, använd den.

Lithium-batterier

På senare tid har lithium börjat dyka upp som alternativ till våra bilbatterier. Fördelarna är många men tekniken är fortfarande ganska ny och därmed dyr. Fördelarna är att livslängden anges vara upp till 3 ggr jämfört med AGM och GEL-batterier. Vikten är mycket låg, ca 1/3, och batteriet kan urladdas ända ned till 10% utan att ta skada. Uppladdningen kan ske mycket snabbt. Laddningsprocessen för dessa batterier är dock speciell och kräver en speciellt anpassad batteriladdare. Det gör att dessa batterier än så länge endast är vanliga i krävande applikationer eller hos entusiaster.

Några vanliga fel på bilbatterier

Åldern spelar stor roll på ett bilbatteri. Ett batteri som laddas
ur mycket och laddas upp igen påverkas på ett visst sätt av ålder
och ett som håller mer konstant laddning på ett annat. Alla
batterier blir sämre med tiden och till slut måste det bytas ut.

Om en cell blir sämre än de andra så bestämmer den dåliga cellen
batteriets kapacietet, vilket oftast leder till att man vill byta
ut batteriet.

Kortslutning i en cell leder ofta till att syran färgas brun och
att batteriet får en lägre tomgångsspänning. Kortslutningen kan
bero på att smuts byggt en brygga mellan plattorna. Ett batteri med
kortslutning i en cell bör bytas snarast.

Bilbatteriladdare CTEK MXS 5.0

Om batteriet blir torrt, det vill säga att elektrolytnivån inte når
över plattorna, förstörs batteriet mycket snabbt. Om du
uppmärksammar en låg nivå se till att fylla på snarast, men se
också till att undersöka orsaken till den låga nivån. Om batteriet
laddats för hårt av en dålig batteriladdare kan elektrolyt koka
bort, annars kan sprickor orsaka läckaget.

Sulfatering är ett annat problem som kan uppstå, när ett lager
blysulfat bildas på elektroderna och isolerar dem. Sulfateringen
ger batteriet dålig kapacitet och man märker det tydligt på att det
går mycket fort att ladda, ofta bara ett par minuter. Om batteriet
är sulfaterat kan det åtgärdas med att det laddas med låg ström
under en längre tid. CTEK bilbatteriladdare återställer sulfaterade
batterier med pulser i ett speciellt anpassat steg i laddningen.