Bilbatteriladdare

I nästan alla bilar sitter det ett batteri i form av en blyackumulator. I dess egenskaper finns att den laddas ur, både vid användning och när den inte används, och måste därför återladdas. I bilen återladdas batteriet vid körning av motorns generator, men det är inte alltid det räcker till, och det uppstår då ett behov av att underhållsladda bilbatteriet. Ibland glömmer man en lampa igång eller någon annan förbrukare som gör att batteriet töms helt, och det är då viktigt att så snart som möjligt återladda batteriet för att det inte ska ta onödig skada. Använd en rätt dimensionerad bilbatteriladdare när du laddar till batteri. En bilbatteriladdare som är för liten laddar med för låg ström, och då kan man tycka att det väl borde bara ta lite längre tid. Men så är det inte, utan en för liten laddare kan inte övervinna batteriets interna motstånd och kan i värsta fall inte ladda det alls.

CTEK bilbatteriladdare i VW Vento

 

Behov av bilbatteriladdare

Behovet av en bilbatteriladdare för moderna bilar har ökat på
senare år. Dels så ökar mängden elektrisk och elektronisk
utrustning i bilarna, och dels så har den tekniska utvecklingen på
motorer gjort att behovet ökat. Det kan låta konstigt, men det är
faktiskt sant. Många moderna dieselbilar till exempel är idag så
effektiva att de inte utvecklar tillräckligt med friktionsvärme för att värma upp bilens kupé på vintern. Lösningen har blivit att installera en dieselvärmare som vid behov kan hjälpa till med uppvärmningen under drift. Dieselvärmaren har också den fördelen att den kan fungera på motsvarande sätt som den elektriska motorvärmaren med kupéuttag som varit vanlig på bilar, speciellt i Norrland, under årtionden.

Dock har dieselvärmaren en uppenbar nackdel, och det är att den
förbrukar ström från batteriet. Och det är här som det nya behovet
av bilbatteriladdare uppstår. Om du kör dieselvärmaren varje dag
innan du åker till jobbet, så bör du ha en ganska lång resa för att
bilbatteriet ska hinna återhämta sig. Om inte förbrukar du hela
tiden på laddningen i batteriet och en dag står du där och är utan ström.
Men med en smart batteriladdare från CTEK och en genomtänkt
installation är problemet dessbättre lätt åtgärdat.

Skillnaden mellan gamla batteriladdare och dagens smarta laddare är stor och dagens kan till och med hjälpa till att dels underhålla ditt bilbatteri så att det håller längre, och även i vissa fall reparera felaktigheter i batteriet. Mer om det finns att läsa på respektive sida.

Vi hoppas att du ska tycka att den här sidan är intressant och att du lär dig något om hur bilbatteriladdaren fungerar och hur du kan göra en funktionell installation i både fordon och garage för att få ut mesta möjliga av din laddare.

Välkommen!